Kommunedirektør, 2.gangs utlysning

25. September 2022

Leirfjord kommune

Kommunedirektør

2. October 2022

Risør kommune

Sjef for samfunnsutvikling og kommunal drift

16. October 2022

Nannestad kommune

Kommunedirektør

10. October 2022

Karasjok kommune

Direktør for styring og virksomhetsutvikling

10. October 2022

Lørenskog kommune

Økonomirådgiver

30. September 2022

Lier kommune