Kommunalsjef Helse og velferd

1. November 2021

Nittedal kommune

Kommunalsjef økonomi

12. November 2021

Kongsberg kommune

Assisterende kommunedirektør

8. November 2021

Tynset kommune

Folkehelsekoordinator

13. November 2021

Flesberg kommune

Leder for personal- og utviklingsavdelingen

14. November 2021

Fagforbundet