Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling

30. June 2022

Røyrvik kommune

Kommunalsjef for Forebygging og mestring

4. July 2022

Bærum kommune

Kommunalsjef for Hjemmebaserte tjenester

4. July 2022

Bærum kommune

Kommunedirektør

18. July 2022

Måsøy kommune

Administrasjonssjef

16. August 2022

Norsk Musikkråd

Fylkeskommunedirektør

4. August 2022

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kommunalsjef Helse og omsorg

10. July 2022

Gildeskål kommune

Rådgiver/spesialrådgiver helse- og omsorg

22. August 2022

Bærum kommune

Kommunalsjef utdanning og familie

29. August 2022

Ringerike kommune