Kommunalsjef for barn, familie og inkludering

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 96 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle Askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Tjenesteområde Oppvekst har omkring 2.600 årsverk fordelt på̊ 54 virksomheter. Kommunen har 36 kommunale barnehager organisert i åtte virksomheter, 75 private barnehager og 40 kommunale grunnskoler. Det er ca. 22.000 barn i alderen 0–18 år i Asker kommune.

Tjenesteområdet består av tre kommunalsjefområder som er: Barnehage, Skole og Barn, familie og inkludering

 

Kommunalsjefområdet Barn, familie og inkludering består av ca. 500 årsverk, fordelt på fem virksomhetsområder; Barne- og familietjenesten, Barnevernstjenesten, Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge og Inkludering og mangfold.

 

For den nye kommunalsjefen vil det være to hoveddimensjoner som skal håndteres og utvikles:

Alt dette for å understøtte kommunens målsetning om at Asker kommune skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, uavhengig av hvor de bor.

 

Hvem ser vi etter?

Vi søker en faglig ambisiøs og drivende leder som er lyttende og en god relasjonsbygger. Din lederprofil er både helhetstenkende og gjennomføringssterk, samtidig som du er utviklingsorientert og evner å tenke nytt. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap, og vi forutsetter at du har gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper.

 

Bakgrunn/erfaring

Du har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad og gjerne kombinert med formell lederutdanning. Sentralt er dokumenterbare og gode resultater fra ledelse av komplekse organisasjoner. Besittelse av endrings- og utviklingskompetanse er en forutsetning. Bakgrunn fra offentlig sektor er en fordel. Hvis du i tillegg kan vise til god økonomistyring og økonomiforståelse – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg. 

 

For nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Habberstad Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller direktør Oppvekst Kai Eirik Lund, tlf. 958 42 967. 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Søk på stillingen 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-22