Kommunedirektør


Kommunedirektør Gjerstad kommune

Er du vår nye fremtidsrettede og inkluderende leder? 

 


Gjerstad kommune ligger helt øst i Agder, ved grensen til Vestfold og Telemark. Nabokommunene til Gjerstad er Risør, Kragerø, Drangedal, Nissedal og Vegårshei. Det er kort vei til fjell og vidde, kun en halvtimes kjøretur til svaberg og hav og et mangfold av fritidsaktiviteter, Gjerstad stasjon og nær avstand til hovedfartsåren E-18 gjør Gjerstad lett tilgjengelig. Gjerstad kommune har et innbyggertall på ca. 2.500 personer og kommunens areal er på 323 kvadratkilometer. Gjerstad er- og skal fortsatt å være en god kommune å leve, jobbe og drive næring i. Abel skole er en 1-10 skole med stor flerbrukshall i nærheten.   


Gjerstad kommune er ei bygd i utvikling. I Gjerstad kombineres det gode liv på bygda med spennende og ekspansiv næringsutvikling på Brokelandsheia som blir lagt merke til langt utenfor kommunen. Gjerstad er en liten og veldrevet kommune med korte beslutningsveier. Vi har mye godt og spennende samarbeid med andre kommuner på Agder.For å videreføre det gode arbeidet som er igangsatt, søker vi nå en fremtidsrettet og inkluderende kommunedirektør.Du må være tydelig leder med evne og vilje til tillitsbasert ledelse av en utviklingsorientert organisasjon med god tjenesteyting. Du må ha
god rolleforståelse og evne til å videreutvikle og samhandle med en dyktig organisasjon til beste for innbyggerne i Gjerstad. Som
kommunedirektør vil du jobbe langsiktig og helhetlig, men må også ha fokus på god drift. En viktig del av arbeidet blir å videreføre vedtatte planer og styrke satsingen på digitalisering og innovasjon samt å sikre fortsatt god økonomisk kontroll. Sammen med politisk edelse vil du også jobbe aktivt med eksterne samarbeidspartnere, og være en pådriver i arbeidet med næringsutvikling.

Arbeidsoppgaver

Som kommunedirektør vil du ha som hovedfokus å videreutvikle Gjerstad som et attraktivt sted å bo og å drive virksomhet. For å lykkes med dette, er det viktig å ha fokus på å utvikle effektive tjenester gjennom å tenke innovativt, ta i bruk moderne verktøy og å utvikle en effektiv og kompetent organisasjon som leverer tjenester av god kvalitet. Du vil jobbe nært med politisk ledelse, dyktige ansatte og tillitsvalgte, som med stort engasjement ønsker å nå målene for kommunen og utnytte det potensialet kommunen og regionen har. Det forventes at du har fokus på effektiv drift, økonomisk kontroll og ferdigstillelse av igangsatte prosjekter. Her er det lagt et godt fundament, og kommunen har god kontroll på virksomheten. Som kommunedirektør forventes det også at du tar en tydelig pådriverrolle i det regionale samarbeidet og sørger for at kommunen deltar i relevante fora og etablerer gode relasjoner og samspill med ulike samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

Vi søker en synlig, trygg og erfaren leder til denne viktige stillingen. Du kan ha erfaring fra kommunal og/eller privat virksomhet.
Du bør ha evnen til å tenke strategisk og utviklingsorientert, men samtidig ha fokus på operativ drift. Du må også ha god økonomiforståelse samt høyere relevant utdannelse, gjerne også lederutdanning. Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav. Du bør ha god kjennskap til lov- og avtaleverk og arbeidslivets spilleregler. Du må ha god forståelse for politiske prosesser, god rolleforståelse og evne til samhandling med politisk ledelse. Du er opptatt av å ha godt samspill med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Personlige egenskaper

Som person er du offensivt anlagt og kjennetegnes av pågangsmot og et sterkt ønske om å skape gode resultater. Gjerstad er en kommune som ønsker samarbeid mellom alle nivåer, derfor er det viktig at du ser alle ansatte som et team – uansett stilling og arbeidsplass. Du er god til å kommunisere, er omgjengelig og uformell og oppleves som lyttende og tillitvekkende. Du er en tydelig leder som går foran med et godt eksempel og som evner å ta tak i ting som dukker opp. Du gjennomfører utviklingsprosjekter og endringsprosesser med god involvering og samhandling, og du oppleves som modig og klok. Du er en utpreget gjennomfører, du evner å lande og sluttføre det vi har påbegynt slik at vi kommer videre. Du er en samlende leder med gode relasjons- og samarbeidsegenskaper. Du er positivt anlagt, du ser muligheter før begrensninger. Du bidrar aktivt til å skape et godt arbeidsmiljø, og du har godt humør.

Vi tilbyr

En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune. Vi har et utstrakt samarbeid med andre kommuner om å utvikle og tilby tjenester som løses best i fellesskap. Vi har et godt arbeidsmiljø med dyktige ansatte og tillitsvalgte som brenner for at Gjerstad skal være et godt sted å bo og drive virksomhet. Samspillet mellom administrasjon og politikk er konstruktivt og fruktbart. Som kommunedirektør har du en viktig og krevende stilling og vil derfor få konkurransedyktige betingelser.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller
etnisk bakgrunn.


For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting, Anne Hilde Hals, 982 13 005, Øyvind Drangsland, 918 32 891 eller fung. ordfører Steinar Pedersen, 906 65 921. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp.


Fram til søknadsfristens utløp, kan du ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

SØK STILLINGEN 

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfortilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.


For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen. 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-14