Kommunedirektør

Vår administrative toppleder må like folk! Du må glede deg over å jobbe med – og lede – mennesker, hver dag, og snakke åpent og ordentlig med de du har ansvaret for. Det gjelder også i møte med alle innbyggerne i kommunen. De ser på deg som den øverste administrative ansvarspersonen for alle tjenestene i kommunen – fra barnehage og skole for barna, til hvordan de blir møtt på kommunens tekniske avdeling når de skal bygge hus eller garasje, til hvordan deres eldre blir tatt vare på i omsorgssituasjonen. Vi søker deg som virkelig ønsker å lede våre ansatte i denne hverdagen.

Du har relevant utdanning og ledererfaring. Du er målrettet, og har evne til å samle organisasjonen om felles mål og utfordringer. Du ønsker å være synlig, og delta i utadrettet virksomhet. Vi er en inkluderende kommune som ønsker en kommunedirektør som har interesse for kommunens innbyggere og aktiviteter.

Du er på ditt aller beste når du skaper nye løsninger på våre utfordringer, i samspill med dine medarbeidere på alle nivå i organisasjonen. Du er virkelig god med penger, bruker der det gir verdi og er gnien der dem ikke får verdi for innbyggerne, naturligvis innenfor de budsjetter og rammer som finnes.

Det er en fordel om du har kjennskap til kommunal virksomhet, og samspillet mellom administrasjon og det politiske system. Du evner å videreutvikle felles mål og har god forståelse for trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

Våre folkevalgte er engasjerte og ivrige samfunnsbyggere. Du må like å jobbe med dem, selv om det til tider kan være krevende. Du skal fremlegge gode saksutredninger, med konsekvenser og alternativer, og du skal gjennomføre de politiske beslutningene.

Gode ledere kommer i mange støpninger, og vi vil vektlegge personlig egnethet.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82150, eller ordfører Alf Normann Hansen på telefon 918 61855. Henvendelser til rådgiver behandles konfidensielt, eller søk her. 

Annet

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens§ 25, 2. ledd, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-29