Eiendomssjef

Oppgaver og ansvar

Eiendomssjef har et overordnet ansvar for utviklingen og forvaltningen av kommunens eiendommer, bygg og boliger, herunder drift, vedlikehold og gjennomføring av byggeprosjekter. Virksomheten har 89,2 årsverk og er organisert i fire egne avdelinger (drift, vedlikehold, renhold og prosjekt), samt fire personer i stab. 


Virksomheten har for tiden mange store prosjekter i gang eller under planlegging; skoler, barnehage og omsorgsboliger. Totalt har kommunen investeringsprosjekter for ca. 2,4 milliarder kroner i perioden 2022-2025.


Eiendomssjef rapporterer til kommunedirektør og inngår som virksomhetsleder i kommunedirektørens ledergruppe. 

Kvalifikasjoner

Egenskaper

Vi kan tilby:

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.


For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vårt rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor tlf. 91729682, eller kommunedirektør Knut Haugestad, tlf. 982 03 522.


Søknad på stillingen sendes elektronisk innen 25.august.


Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy
(Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: SØK PÅ STILLINGEN 


Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. Søkeren vil bli kontaktet dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig grunnlag for å unnta søknaden fra offentlighet. 
- trivsel og vekst i grunnlovsbygda -

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har ca 26.800 innbyggere, trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.
 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-09-08