Kommunalsjef Samfunnsfunksjoner og næring

Vi søker kommunalsjef for Samfunnsfunksjoner og næring som kan realisere dette med et overordnet og særskilt ansvar for ledelse og utvikling av sektorens fagområder:

Teknisk drift inkl VAR, landbruks- og næringsutvikling, eiendomsforvaltning (inkl. kulturminner-, park- og friområder), plan- og byggesaksbehandling, regulering, klima og miljø og oppfølging av relevante eierskap innenfor sektorens ansvarsområder (ROAF, NRBR, mm.)

 

Med kommunalsjefens utgangspunkt i kommunedirektørens ledergruppe er det to hoveddimensjoner som skal håndteres og utvikles i et tett samarbeid med sektorens kompetente ledere og medarbeidere:

Den ene er tredelt og består av:

Den andre er utvikling av en tydeligere helhetstenkning og består av:

Hvem ser vi etter?

Vi søker en helhetstenkende og utviklingsorientert leder som er en god relasjons- og alliansebygger. Din lederprofil er både strategisk og gjennomføringssterk, med en personlighet som er inkluderende og preget av høy integritet. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap, og vi vil se det som verdifullt om du har vilje og evne til å utfordre etablerte sannheter.

 

Bakgrunn/erfaring

Du har relevant høyere utdannelse og solid strategisk ledererfaring fra komplekse organisasjoner i offentlig eller privat sektor. Dokumenterbar økonomiforståelse og kostnadsbevissthet, samt erfaring med endrings- og utviklingsledelse er en forutsetning. God teknologiforståelse vektlegges. Hvis du i tillegg kan vise til relevant arbeidserfaring fra noen av sektorens fagområder, samt god forståelse av politiske beslutningsprosesser – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg. 

 

Kommunalsjefen skal lede mot kommunens visjon som er muligheter, miljø og mangfold og etterleve verdiene åpenhet, tillit og samhandling i arbeidshverdagen.

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

 

Vi tilbyr:

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Atle Strande, tlf. 908 92 054, kommunedirektør Inger Hegna, tlf. 414 70 550.

Søk her  

 

Aurskog-Høland kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-07