Kommunedirektør

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal, som mange forbinder med sommer, skjærgård, båtliv og ferie. Kommunen er også kjent for et rikt kunnskaps, kultur- og festivalliv. Arendal kommune står bak mange store næringsrettede arrangement som Arendalsuka, Fremtidens kommuner og TEDx Arendal.

Nå skal det også bygges gigabatterifabrikk i kommunen. Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse. Det grønne skiftet skjer her!


Arendal skal være "motorkommune" for regional utvikling både strategisk og innenfor tjenesteutvikling på flere områder Vi er på jakt etter en engasjert og handlingsorientert kommunedirektør som skal arbeide aktivt for å sikre den videre utviklingen til kommunen og våre innbyggere.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen:

Ønskede kvalifikasjoner:

Personlige egenskaper:


Vi kan tilby:Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda
bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.


For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne ordfører Robert Cornels Nordli, tlf. 957 59 990, eller en av våre rådgivere hos Headvisor; Jan Tveit, tlf. 975 39 990, Janne Siri Horne, tlf. 907 21 164, Merete Svendsen, tlf. 951 86 331.


Søknad / CV sendes snarest, og senest innen 21. august 2022.


Henvendelser til våre rådgivere kan om ønskelig behandles fortrolig i en innledende fase.


Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.


Se mer om hva som skjer i vår flotte kommune her:  


SØK PÅ STILLINGEN
 Arendal ligger sentralt plassert i det som vil bli en av Norges viktigste industriregioner. Arendal kommune har ca. 45 500 innbyggere, og har et næringsliv preget av bedrifter som retter seg mot et globalt marked og internasjonal kompetanse. Kommunen scorer høyt på
næringsattraktivitet og var den første klimanøytrale kommunen i landet. dag er byen vertskap for Arendalsuka, Norges største politiske
møteplass, som hvert år samler politikere, næringsliv og folk til dialog om politikk, demokrati og næringsliv. TEDx Arendal har ord på seg for være blant de beste i Norge og Norden og arrangeres i samarbeid mellom kommunen og byens næringsliv. Det er forventninger til stor vekst i regionen knyttet til etableringen av gigabatterifabrikken Morrow Batteries. Byen har egen internasjonal skole og er kjent som en av Norges mest innovative kommuner.

Arendal kommune er med sine ca. 3200 ansatte en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Vår filosofi er at fremtidens løsninger skapes i dialog og samarbeid mellom det offentlige, næringslivet, akademia, frivillig sektor og innbyggere.
Les mer om oss på www.arendal.kommune.no
By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-21