Fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor

Vil du lede den administrative etableringen, driften og utviklingen av nye Akershus fylkeskommune som en god tjenesteleverandør for befolkningen og gi politikerne gode rammer for å utøve sitt virke?

 

Vi ser etter øverste administrative leder som får hovedansvaret for etablering, drift og utvikling av nye Akershus fylkeskommune. Du vil lede en kompetanseorganisasjon og ha helhetlig ansvar for fylkeskommunens drift og utvikling. Direkte og indirekte medvirkning fra ansatte og samarbeid med ansattes organisasjoner ligger til grunn i vårt arbeid.

Du bør ha solid kjennskap til offentlig forvalting, god økonomisk innsikt, ledet ledere og ha erfaring fra organisasjonsutvikling- og endringsarbeid. Politisk forståelse og forståelse for balansegang mellom administrasjon og politikk er viktig for å lykkes i rollen. Fylkestinget i Viken har valgt parlamentarisk styringsform for nye Akershus fylkeskommune og kjennskap til denne er positivt. Høyere utdanning er ønskelig, men solid og relevant erfaring kan kompensere for utdanning. Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Vi ønsker en leder som oppleves som tilgjengelig og imøtekommende, som er samarbeidsorientert og involverer de ansatte, og som skaper gode relasjoner både til folkevalgte og ansatte.

 

Arbeidet med å etablere nye fylkeskommuner er godt i gang, og den nye fylkesdirektøren vil samarbeide tett med Vikens ledergruppe og prosjektkoordinator.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

 

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

 

Søknadsfrist: 12. august 2022

For mer informasjon, ta kontakt med Visindi v/Jette F. Christensen tlf. 958 52 870 eller Christian Høie Lie, tlf. 984 84 870.

Søk her 

 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-12