Kommunedirektør

Til stillingen som kommunedirektør søker vi deg som ønsker å lede administrasjonen i Gjerdrum, en kommune i sterk vekst.    


Som kommunedirektør i Gjerdrum kommune skal du kombinere god virksomhetsledelse av kommunens administrasjon, og gi støtte til politisk ledelse. Som del av dette skal du bidra til et godt og tillitsfullt samspill mellom politikk og administrasjon så kommunen kan fortsette sitt arbeid med samfunns- og tjenesteutvikling. Du vil lede en dedikert administrasjon med høy kompetanse og sterke fagmiljøer. Kommunen står overfor omfattende investeringsprosjekter i årene som kommer og god virksomhetsstyring vil stå sentralt.   


Vi søker en samlende leder som kan kombinere tydelig og strategisk lederskap med god gjennomføringsevne. Du er samfunnsengasjert, har god innsikt i offentlig forvaltning og svært god forståelse for forholdet mellom politiske prosesser og forvaltningen. Du har relevant høyere utdanning, og må ha vist at du har lykkes med å lede relevant virksomhet i god og effektiv drift, med presise tjenesteleveranser. Det vil være en fordel med erfaring fra virksomhetsstyring i offentlig virksomhet.   


Du er trygg og synlig i lederrollen, og har fokus på helhetlig styring. Som kommunedirektør er det viktig at du er samlende i ditt lederskap, en god relasjonsbygger, og med evne til å sette retning og motivere de ansatte. Du har meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig  


Som vår nye kommunedirektør vil du få en sentral rolle i å videreutvikle virksomheten for å gjøre kommunen til et enda bedre sted å høre til for næringsliv, innbyggere og frivillige lag og foreninger.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til ordfører Anders Østensen, mob 922 05 377, eller til våre rådgivere i Capus, Peder Lund, mob 977 35 088 eller Kristine Sandstå, mob 977 29 641. Søknad, CV og attester/vitnemål skal sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 30. mars 2023.   


Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.   

 

Om arbeidsgiveren 

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 7 000 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune – 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole. 


Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider. 

SØK PÅ STILLINGEN 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2023-03-30