Fylkesdirektør

Vi ser etter øverste administrative leder som får hovedansvaret for drift og utvikling av Rogaland fylkeskommune. Du vil lede en kompetanseorganisasjon og ha helhetlig ansvar for fylkeskommunens drift og utvikling. Direkte og indirekte medvirkning fra ansatte og forankring av trepartssamarbeidet ligger til grunn i vårt arbeid. Stillingen som fylkesdirektør i 

Rogaland fylkeskommune innehar det ansvar og de arbeidsoppgaver som overordnet myndighet til enhver tid tillegger stillingen. Du er samlende og motiveres av å skape sterke fagmiljøer med fokus på å yte gode tjenester for innbyggerne våre, og tilrettelegge for god samfunnsutvikling.

 

 

Du bør ha erfaring fra offentlig forvalting, god økonomisk innsikt, erfaring med å lede ledere og erfaring fra organisasjonsutvikling- og endringsarbeid. For å lykkes, vil det være avgjørende å ha god rolleforståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon. Høyere utdanning er ønskelig, men solid og relevant erfaring kan kompensere for utdanning. Personlige egenskaper vil bli tillagt særlig vekt.

 

 

Vi ønsker en synlig, visjonær leder som er samarbeidsorientert og involverer de ansatte, og som skaper gode relasjoner både til folkevalgte og ansatte.

 

 

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

 

 

Søknadsfrist: 1. september 2022.

 

 

For mer informasjon, ta kontakt med Visindi v/May Irene Ugletveit, tlf. 928 06 239, Dag Vevatne, tlf: 916 56 111 eller Lars Nesse, tlf. 900 17 812.

 

 

Søk stillingen her 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-09-01