Kommunalsjef utdanning og familie

Vil du være med på noe stort i Ringerike? 

Utdanning og familie er en av de største sektorene i Ringerike kommune. Utdanning og familie består av barnehager, skoler, spesialpedagogisk tjeneste, forebyggende helsetjenester for barn og unge, barnevern, læringssenter for voksne, og avlastning for barn og unge. 


Som vår nye kommunalsjef har du et bredt samfunnsperspektiv med et overordnet blikk for kommunens rolle og oppgaver, og har et stort engasjement for barn og unges oppvekst og utdanningsløp.


Du er en trygg og klok leder som kan være nytenkende, uredd og tørr å utfordre. I utdanning og familie vil du møte stolte og dedikerte medarbeidere som vil at du skal bidra inn i den helhetlige tenkningen rundt utviklingen av sektoren og Ringerike som kommune.


Er du interessert og har engasjement for barn og unges oppvekst og utdanning vil vi gjerne høre fra deg! 

 

 
Hvem er du?    

Du har høye ambisjoner for sektor Utdanning og familie, og har evner til å videreutvikle kvaliteten på tjenestene og samarbeidet i og utenfor sektoren. For oss er det viktig at du kan skape gode relasjoner til medarbeidere, tillitsvalgte, politikere og samarbeidspartnere. Du er fremoverlent og opptatt av å søke og ta i bruk ny kunnskap. Du har evne til å jobbe analytisk, strategisk og langsiktig med gjennomførings- og beslutningskraft.

Du er opptatt av å finne løsninger og alternativer der kommunen har utfordringer. Du opptrer lojalt og støttende, men tørr å utfordre med fokus på utvikling og forbedring.

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

 
Hvilken bakgrunn og erfaring har du?  

 
Hva kan vi tilby?    

 
Søknad    

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. 


Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). 
Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.


Elektronisk søknad skal benyttes.

SØK STILLINGEN
 

Ringerike kommune har over 31 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil
Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden.

Ringeriksregionen er et av de mest spennende vekstområdene i Norge. Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen er sammen med flere store utbyggingsprosjekter og næringsetableringer viktige drivkrefter for utviklingen. De forventede ringvirkningene innen næringsutvikling, boligbygging og befolkningsvekst er store.

Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune.
 


By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2022-08-29