Kommunalsjef oppvekst

Brenner du for å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår?


Stange er en kommune i positiv utvikling med et bærekraftig næringsliv og gode velferdstilbud. For å imøtekomme fremtidens utfordringer er kommunen inne i et større omstillingsarbeid. For tjenesteområdet oppvekst stiller dette betydelig krav til ledelse og evne til å vise retning gjennom dialog og tilstedeværelse. Vi ser etter deg som motiveres av å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og som gjennom faglig tyngde og tverrfaglig samarbeid kan bidra til å utvikle helhetlige tjenester med god kvalitet på en bærekraftig måte.


Som kommunalsjef får du det overordnet lederansvaret for tjenesteområdet oppvekst, og vil jobbe for barnas beste gjennom en portefølje som for tiden består av barnehager, skoler, Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter, barnevern og barn og familie. Det overordnede oppdraget for tjenesteområdet oppvekst er å legge til rette for økte læringsresultater og et godt lærings- og oppvekstmiljø.


Rollen som kommunalsjef er meget sentral og rapporterer til kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens ledergruppe i et faglig og utviklende fellesskap.  


Sentrale arbeidsoppgaver

Være tilgjengelig og åpen for innbyggerdialog


Aktuelle kandidater har relevant pedagogisk utdanning, fortrinnsvis ledelse på masternivå og/eller rektorutdanning. Du har solide leder- og samarbeidsegenskaper med erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid. God kjennskap til kommunal drift og forvaltning er viktig, helst innen skole og/eller barnehage. Du har god innsikt i offentlige beslutningsprosesser og samarbeid med folkevalgte. I tillegg har du økonomisk forståelse og sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

For å lykkes i rollen er det viktig at du har god evne til å skape gode relasjoner, involvere, lytte og motivere andre til å yte sitt beste. Du håndterer godt å stå i krevende omstillinger og fremstår som beslutningssterk med tydelige krav og forventninger. Som person er du raus, strategisk og analytisk med høye ambisjoner og stor arbeidskapasitet. Du er også fremtidsrettet og en sterk pådriver for utvikling.

:
Vi tilbyr:  

SØK HER 

Stange er inngangsporten til Innlandet. Her kan du bo i landlige omgivelser med nærhet til det urbane. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler til Oslo og kombinerer det med hjemmekontor i en romslig bolig i grønne omgivelser som gir deg pusterom. Her kan pendlere komme seg inn til Oslo på litt over en time og inn til Hamar på ti minutter. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere. Kommunen er i god vekst og legger til rette for at enda flere velger å flytte hit.

Det handler om p u s t e r o m - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gje rne på Facebook og Link edIn. 

 

 

By/sted

Fagområde

Søknadsfrist

2021-12-05