Kommunedirektør

Sørreisa kommune

Kommunalsjef Kultur- og samfunnsutvikling

Suldal kommune

Økonomisjef Sogndal kommune

Sogndal

Kommunedirektør

Enebakk

Administrasjonssjef Longyearbyen lokalstyre

Assisterande kommunedirektør

Midt-Telemark kommune

HR-sjef Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune

Etatssjef for Etat for bygg og eiendom

Fredrikstad kommune

Økonomisjef -(Enhetsleder Økonomi - og IKT)

Longyearbyen lokalstyre

Virksomhetsleder tjenesteutvikling

Fredrikstad kommune