Kommunalsjef Helse og velferd

Nittedal kommune

Kommunalsjef økonomi

Kongsberg kommune

Assisterende kommunedirektør

Tynset kommune

Folkehelsekoordinator

Flesberg kommune

Leder for personal- og utviklingsavdelingen

Fagforbundet