Direktør

Telemarksforsking

Kommunedirektør

Hamarøy kommune

Kommunedirektør

Molde kommune

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Lunner kommune

Direktør teknologi og endring

Sarpsborg kommune

Rådmann

Porsgrunn kommune

Kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring

Lier kommune