Kommunalsjefer samfunnsutvikling og investeringer & teknisk drift

Grimstad

Kommunedirektør

Sør-Odal

Kommunedirektør

Åsnes

Kommunalsjef helse og mestring

Sør-Odal

Kommunedirektør

Skiptvet

Kommunedirektør

Evenes