Kommunedirektør

Solund kommune

Seksjonssjef

Direktoratet for økonomistyring

Kommunedirektør

Frogn kommune

Kommunalsjef HR, organisasjon og lederutvikling

Hole kommune

Økonomisjef

Gloppen kommune

Kommunalsjef innkjøp

Kristiansand kommune

Leder – IKT, Digitalisering og Innovasjon (IDI)

Østre Toten kommune

Økonomisjef

Østre Toten kommune

Kommunalsjef stab og støtte

Østre Toten kommune