Kommunedirektør, 2.gangs utlysning

Leirfjord kommune

Kommunedirektør

Risør kommune

Sjef for samfunnsutvikling og kommunal drift

Nannestad kommune

Kommunedirektør

Karasjok kommune

Direktør for styring og virksomhetsutvikling

Lørenskog kommune

Økonomirådgiver

Lier kommune