Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling

Røyrvik kommune

Kommunalsjef for Forebygging og mestring

Bærum kommune

Kommunalsjef for Hjemmebaserte tjenester

Bærum kommune

Kommunedirektør

Måsøy kommune

Administrasjonssjef

Norsk Musikkråd

Fylkeskommunedirektør

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kommunalsjef Helse og omsorg

Gildeskål kommune

Rådgiver/spesialrådgiver helse- og omsorg

Bærum kommune

Kommunalsjef utdanning og familie

Ringerike kommune